חניכי הישיבות קטמון

קהילת חניכי הישיבות

עם התרחבות הכוללת בירושלים והקהילות המגוונות הוקמה קהילת חניכי הישיבות באזור קטמון הפועלת למעלה מעשרים שנה, הקהילה שמה למטרה לעשות טוב במגוון תחומים בראש עזרה לנזקקים ע"י חלוקות מסודרות במשך השנה ולפני חגים שיעורי תורה בכל הרמות וכוללי ערב, כמ"כ הקהילה מאגדת את המשפחות ע"י סעודות שבת משותפות, על אף סיגנונן הקהילה כמגזר חרדי הקהילה מסיעת לכלל האוכלסיה באזור באשר הם, ראש הקהל הינו ר' ישראל מאיר זביחי המשמש גם כגבאי וכרב בית הכנסת.