ישיבת תפארת יונתן יהושע

בהובלת מרנן ורבנן גדולי ופוסקי הדור שליט"א

באמצע שנת תש"פ הזדעזעו יסודות עולם עם הופעתו של וירוס הקורונה, בחורים רבים שעדין הסתדרו בישיבות דאז כבר לא מצאו את מקומם אם בגלל הסגרים או מכוח מבנה הקפסולות אשר אילצו את הבחורים לשהות זמן מעבר ליכולתם. כאן נכנסו ר' ישראל מאיר וצוות הישיבה לתמונה לעזור ולכוון את בני החבורא ועוד מבני הישיבות לעבור את ימים אלו.

ר' ישראל מאיר זביחי בנו של הגאון הגדול הרה"ג פנחס זביחי שליט"א מפוסקי הדור וראש מוסדות עטרת פז, בוגר ישיבת מאור התורה ותלמיד חביב אצל גדולי הדור. בשנת תשע"ח למד כאברך בישיבת מיר בחבורא המרכזית של ר' מאיר קופמאן. כבר בהיותו כאברך הקים מיוזמתו את רשת בתי הוראה המרכזי בראשות ר' שבח רוזנבלט שליט"א הרב הראשי לבני ברק, לאחר מכן הוכתר על ידו לכהן כראש מטה רשת בית הוראה המרכזי הפרוסים ברבי הארץ. כמו כן ניהל בשכונת קטמון מקום מגוריו את בית המדרש חניכי הישיבות המקום המרכזי באזור כולו לאיגוד בני התורה שירותי קהילה שיעורי תורה וכוללי ערב.

כידוע באזור בית ישראל מתאספים ובאים בני ישבות רבים ומצוינים (20 ומעלה) בכדי למצוא את מקומם בעולם הישיבות, כבר אז בתחילת שנת תשע"ט הקים ר' ישראל מאיר את חבורת 'אישי ישראל' שם עמל ככול יכולתו להשפיע על קומץ בחורים. במשך כשנתיים היה נפגש עם בני החבורא כשלוש פעמים בשבוע והיה מוסר שיעורים נפלאים בכל חלקי התורה וכן שיחות מוסר ויר"ש תוך אוירה של אחדות והבנה מלאה של רוח הבחורים. חבורת אישי ישראל והעומד בראשה כבר אז התפרסמו בתאוצה מהירה בהיותה החבורא הפופולרית באזור ונמנו עליה כ15 בחורים שהיו קשורים ולומדים ביחד ובערבות הדדית עם ר' ישראל מאיר.

בתוך תקופת הקורונה הוחלט כי זהו הזמן המתאים ביותר להפוך את מבנה החבורה לדבר בר קימה בביסוס ישיבה בישראל ושם לעמוד על מטרותיה העיקריות של המיקום הצוות הצעיר והדינמי ודרך הלימוד.

צוות הישיבה

הקמנו את הישיבה יחד למען הדור הצעיר בהמשך לקיום עולם התורה

הגאון הצדיק ר' בנימין פינקל

מנהל רוחני

הגאון ר' בנימין פינקל משגיח בישיבת מיר המוכר בעולם התורה כר' בנימין הצדיק על שם צדקותו המופלגת והשמועות אומרות שמרן הגר"ח שמואלביץ הוא זה שהדביק לו את הכינוי הנ"ל.

הוא זה שדוחף את ראש הישיבה להגביר פעלים ומעודד ללא הרף את רבני הישיבה הרב מגיע בעצמו בכל פתיחת זמן וכמדי שבועיים לשיחות חיזוק לרומם את התלמידים, רבני הישיבה שוטחים בפניו את ספיקותיהם בהחלטות הישיבה הרב רואה בישיבה כדבר הכרחי ומתרגש בכל פעם מחדש.


ר' ישראל מאיר זביחי שליט''א

ראש הישיבה

ר' ישראל מאיר זביחי הוא בנו של הרה"ג ר' פנחס זביחי שליט"א מפוסקי הדור ומגדולי תלמידי מרן ר' עובדיה יוסף זצ"ל.

ראש הישיבה הינו תלמיד חכם גדול ולמרות גילו הצעיר כבר נתעטר בסמיכת חכמים בכמה מקצועות התורה.

ר' ישראל מאיר הצעיר ניחון בהבנה מיוחדת ונדירה בסוגיות התלמוד וכחו גדול בהבנת תלמידי הישיבות, שיחותיו המרתקות מושכות אליו בני ישיבה רבים ונהנים מדבריו המחממים.ר' ישעיה ווילהעלם שליט"א

ר"מ

יליד חו"ל USA מבוגרי ישיבת טלז ומהוגי פתיחת הישיבה, המוצאה האמריקי גורם לארמוניה בצוות הישיבה ולגיוון עמוק בדרך החינוך שבו מושפעים הבחורים לטובה.

ר' שיעה מוסר מדי בוקר שיעור בצידי היכל הישיבה שבו הוא מלמד את בני השיעור הצעירים בגילי 19-21 בו הוא נותן יחס אישי לתלמידים הצערים ומעפיל מרוחו עליהם ומחנכם לתורה ויר"ש.


ר' ראובן קרוני שליט''א

ר''מ

בוגר ישיבת קראית מלאכי תלמיד חכם עצום עם תפיסת עולם שרירה ומסודרת, מקורב לגדולי הדור ובקי בכל חדרי התורה, משמש כר"מ בישיבה וכמדי יום שלישי מוסר שיעור סיכום על הסוגיא הנלמדת לבני הישיבה.

  

הרב מנחם ברכפלד שליט"א

מורנו המשגיח

בוגר ישיבת מיר ברכפלד ומקורב לראשי הישיבה שם במשך שנים למד בחברותא עם ראש ישיבת מיר ברכפלד הרב נועם אלון כמו"כ יצק מים ע"י המשגיח של מיר ברכפלד הרב ראובן הכסטר .

השילוב של ידע עצום יחד עם יישוב הדעת מקנה למורנו המשגיח עצמה שמקרינה על הישיבה ורבים מהתלמידים באים להיתיעץ ונהנים מעצותיו המחכימות, כמו"כ הרב לוקח חולק יחד עם ראש השיבה בהחלטות וניהול הישיבה. 

ר' נתנאל דורון

רשם הישיבה

ר' נתנאל תלמיד ישיבת מיר מהוגי פתיחת הישיבה והמתווך בין הישיבה לבחורים, מבין את עומק צרכיהם האישים, כמו כן הוא האחראי על השבתות בישיבה ודואג לארוחות שבת מפוארות ועשירות ולאווירה מרוממת .

ר' אהרון גנסיא

מזכיר הישיבה

ר' אהרון יד ימינו של ראש הישיבה מזכיר הישיבה העומד אל מול משרדי הממשלה בכל הקשור להסדר הישיבה דתות ועד הישיבות והזנקת העמותה.

התלמידים

בחורי הישיבה

אחד הדברים הייחודים והבולטים בישיבה הוא השילוב של הבחורים המורכב ממגוון רחב של ישיבות עם תפיסות עולם שונות וכן גילאים ובסגנון חיים מגוון, האווירה בישיבה נותנת להם את הכלים לדלג על הפערים להתגבש וליצור הרמוניה נפלאה ואחדות משתפת ומפרגנת ומהווה בית חם לכל תלמיד.