שיעורים ושיחות

שיעור כללי

המעמד המרכזי בישיבה ללא ספק הינו השיעור כללי שהוא השיעור המקיף את כל יסודות הסוגיא, בכישרונו וכושר רטורי נדיר יורד ראש הישיבה לעומק הסוגיא מעלה פנינים ומתקשט בהם, כל בני הישיבה משתתפים בשיעור ואש התורה בוער בשיעור במלא הדרו, השיעור מתקיים מדי יום חמישי וכמובן כל השבוע הבחורים מחכים בציפייה למעמד 'השיעור כללי'.

שיחות חיזוק מאת מרנן ורבנן שליט"א

במסגרת סדרי הישיבה מתקיים כמידי שבוע שיחת חיזוק ומוסר לתלמידי הישיבה, על הרוב השיחה נמסרת מאת מורנו המשגיח הגה"צ רבי בנימין פינקל שליט"א כמ"כ כמדי תחילת זמן באים גדולי ופוסקי הדור להביע את הערכתם ומוסרים שיחה ושיעורים לבני הישיבה.


שיעורי סיכום

לצורך הקף התפיסה המלאה של הסוגיה הנלמדת בישיבה ומעבר למסירת השיעור הכללי, מתקיימים עוד שיעורים בישיבה ע"י הרמי'ם, ר' ישעיה ווילעהלם מוסר שיעור כמידי יום ראשון על עניים המסתעפים מהסוגיה הנלמדת, ומנגד ר' ראובן קרוני מוסר בכל יום שלישי שיעור הילכתי על הדינים העולים מן הסוגיה.